Avholdt på Teams – tirsdag 23, Mars

Årets sesong vil bli 5 løpshelger. Vi følger RacingNM sine datoer.

Viktig at du selv sjekker ut alle regler som RacingNM gir ut før hver løpshelg relatert til Covid-19 og respekterer disse.

Vi får da følgende baner for sesongen 2021 - 2 x Vålerbanen - 2 x Rudskogen - 1 x Sokndal.

For mer info sjekk ut: www.racingnm.no

Vi skulle gjerne vært 2 turer i Sverige, både Kinnekulle og Gelleråsen ønsker oss velkomne, men reiseregler er usikre og vi kan ikke garantere for noe. Håpet er selvsagt at det blir en "bonus" om vi får reise til søta bror i 2021 – oppdatert info kommer så snart vi vet.

Det er også et stort ønske om vår deltakelse hos Arctic Challenge, Mo I Rana. Der står man selv fritt til å delta, men det vil ikke bli en del av NM-rundene som er tellende for oss. Her kan vi gjerne samle oss sammen med Henrik Persson og hans Young Timer series med formelbiler for å øke antall biler som reiser. Evnt samkjøring av transport kan avklares med Henrik eller oss på Vestby.

Young Timer series er en serie med formelbiler som vi i år gjør en prøveordning med hvor disse skal kjøre sammen med oss på våre 5 runder. De vil ikke konkurrere med oss vedr NM titel men forhåpentlig bidra til å øke interessen for formelbiler generelt i Norge og Sverige. Det er Henrik Persson som er primus motor for denne serien og han har hatt flere runder med racing seksjonen og deres utvalgt på sikkerhet osv.

Det er meget viktig å forstå faren vedr biler med åpne hjul, både for fører av bil men også for banemannskapet & løpsledelsen – vi skal alltid kjøre med sikkerhet i fokus først – så kommer racing der etter.

Henrik har også mye erfaring og rutiner rundt set-up, mekanisk, teknisk, før avreise, løpshelg, etter løpshelg etc – der vil det komme mulighet for å delta på 2-3 temakvelder med nettopp dette som fokus. Mer info om dette kommer på eget arrangement på vår facebook side.

Regelverk for 2021 er oppdatert, kun med mindre presiseringer og ligger åpent for alle til gjennomlesing på www.formulabasic.no – også i år er eksos fritt men det vil bli flere og flere biler som i år vil få vårt std.eksos som igjen vil bli satt inn i regelverket fra 2022.

Pål Snoen har også hjulpet oss å jobbe frem løsninger vedr oljepumpe og tannstag – så er det spm rundt dette så kan det sendes til: oppositelockas@gmail.com

Ang spm om strykning av løp: siden vi har en såpass kort sesong med kun 5 løp så har vi bestemt at 1 løp kan strykes. Blir det deltakelse i Sverige vil det i utgangspunktet ikke påvirke poengstand over-all men kun stå som et eget enkeltløp siden dette da er usikkert på om vi får reise og evnt hvem som kan få reist over hvis det blir mulig.

Jeg vet at årets sesong vil by på utfordringer av samme type som i fjor, vi kan få regelendringer grunnet Covid-19 osv men vi har ikke tenkt til å gi oss av den grunn.

Vi ønsker å se mulighetene og en ting vi vurderer til høsten er å få til en satsning med eSport for Formula Basic førere – her kan vi da forlenge sesongen ved at vi kanskje får til 2 løp før og 2 løp etter nyttår med Sim-kjøring.

Mer info om dette vil komme fra vår eSport satsning, RPC – Racing Performance Center.

Her gjelder det for alle å kjempe på og husk:

Vi gjør dette #isammen

// Anders & Bård

Website by Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram