Ronnie & Reine var de bästa F3-förarna i Europa 1969...

Bakgrunn

Internasjonalt har formelbiler(en-seters, åpne racerbiler med frittliggende hjul) vært betraktet som det ypperste innen baneracing i mer enn 60 år. Siden 70-tallet har Formel 1 vært den udiskutable toppklassen og en rekke store rekrutteringsklasser har sørget for stadig påfyll av nye førere.  Tidligere hadde man en helt klar vei mot toppen. Man startet i formel 3 og de beste avanserte videre til Formel 2 og de aller beste havnet i Formel 1.

På slutten av 1960-tallet var det også realistisk at en amatør kunne eie og drifte sin egen Formel-3 bil.  I Västkustloppets Vårtävling på Falkenberg i 1969 deltok for eksempel 17 svensker og 7 av disse var også med i F3-løpet i Monaco samme år. En Formel 3 fra denne tiden er en ganske enkel bil og et flott eksemplar kan besiktiges på Svalöfs Gymnasium på Ring Knutstorp. Verdt å merke seg er at på denne tiden var det «opplest og vedtatt» at vinneren av Formel 3 løpet i Monaco var garantert et sete i Formel 1 året etter. I 1969 var det to svensker på de øverste plassene på seierspallen og både Ronnie Peterson og Reine Wisell fant veien til Formel 1 i 1970.

Formel 3 utviklet seg etter hvert til en klasse som kom utenfor rekkevidde for amatører, noe som førte til en oppblomstring av nye klasser for eksempel Formel Vee og Formel Ford.  Begge disse klassene var store på 1970-tallet og Formel Ford har frem til nylig vært en klasse hvor kommende Formel 1- førere har kunnet starte med forholdsvis enkle midler.

Formel Vee har for lenge siden utspilt sin rolle og etter som Formel Ford-bilene har blitt mer og mer avanserte har også disse etter hvert nådd et nivå hvor de nye bilene teknisk og økonomisk er utenfor rekkevidde for vanlige amatører. Mange klasser har kommet og gått, for eksempel Formel Opel Lotus og Formel BMW.  I 2012 står vel Formel Renault ganske ensom tilbake som formelbilklasse for unge ambisiøse førere. Denne klassen har imidlertid også mer eller mindre drept seg selv ved at de tekniske og økonomiske forutsetningene forhindrer førere/familier med normal økonomi i å delta.

Konklusjonen er at det i 2012 ikke finnes et internasjonalt, realistisk og anerkjent alternativ for førere som vil avansere fra go-kart til formelbil.

Hva skal til

Det vi trenger for å få fart i formelbilracingen er en enhetsklasse som kjøres i hele verden og hvor man kan delta i tävlinger både lokalt, regionalt og internasjonalt.  Bilene i denne klassen må være så billige i anskaffelse og drift at budsjettet kan tilpasses en «normal» familieøkonomi. Dersom vi får til det vil man kunne få fulle startfelt på nasjonal basis i land som Sverige, Norge og Danmark og i klubbløp i mere folkerike land som for eksempel England og Tyskland. Motorsport er og blir en materialsport og kostandene kan derfor aldri komme i nærheten av for eksempel badminton. Allikevel burde det være mulig å få til en formelbilklasse hvor deltakerne kan få til en sesong for under EUR. 15.000 inklusiv absolutt alt. Formula Basic er en slik bil. Hvis vi kan få klassen allment akseptert, kan de beste kjørerne i hvert land få støtte fra sitt nasjonale forbund til å delta i regionale tävlinger og deretter kvalifisere seg til en europeisk serie og derfra til en verdensfinale. Hvis tusenvis av førere deltar i de innledende rundene, kan vi være ganske sikre på at finalistene er blant de aller beste.

Formula Basic

Formula Basic ble lansert under navnet Formula First av den engelske racerbilfabrikken van Diemen i 1986. Bilene har blitt noe oppdatert underveis, men er i prinsippet de samme som forlot fabrikken i Norwich i årene 1986 – 1992. Det ble totalt produsert ca 150 biler og 50 av disse er tilgjengelig for racing i Sverige og Norge i 2013. At så mye som hundre biler har forsvunnet må sees i lys av at den normale kjørelengden på disse bilene er mer enn 160.000 km.  Bilene har hele tiden gitt fantastisk racing og 2012 har faktisk vært et av de aller beste årene i så henseende. I 2008 kjøpte Gelleråsbanan AB samtlige intellektuelle rettigheter til bilen. Hensikten med dette er å sette i gang ny produksjon og jakten på kommersielle og industrielle partnere er nå i full gang. Målsetningen er å produsere 5.000 biler.  Dette høres mye ut men tatt i betraktning at det er mer enn 50.000 aktive go-kart førere er ikke tallet avskrekkende.

Økonomi

Den unike fordelen med en Formula Basic i forhold til samtlige konkurrenter er den enkle oppbyggingen som gir noen helt klare konkurransefortrinn:

-          Lav innkjøpspris for bilen (kalkulert nypris for komplett raceready bil er EUR 20.000)

-          Bilen kan brukes i så mange år at avskrivningene blir minimale

-          Utstrakt bruk av standarddeler gir svært lave delepriser

-          Bilens enkelthet gjør at svært mange kan foreta reparasjoner selv

-          Bilen kan enkelt tilpasses ulike motorkonstruksjoner

Sikkerhet

Gjennom mer enn 25 års bruk har det til tross for en rekke større og mindre kræsj, ikke vært registrert alvorlige personskader. Det har også vist seg at selv omfattende skader på bilen forholdsvis lett lar seg reparere. Jakten på bedre sikkerhet stopper aldri og Formula Basic søker aktivt etter samarbeidspartnere som kan bidra til å heve sikkerhetsnivået ytterligere.

Sport

Det sportslige elementet er kanskje det punktet hvor Formula Basic scorer høyest.  Bilene er ikke lette å kjøre, men mangelen på aereodynamiske hjelpemidler gjør at slipstreaming gir gode forbikjøringsmuligheter og ekstremt tett og spennende racing..

Fremtiden

Motorsportsindustrien i Sverige har i Formula Basic en unik mulig til å være med på å utvikle en internasjonal racingklasse som har et enormt potensiale. Bilen kan lett tilpasses ulike motoralternativer og det kan for eksempel tenkes at bilen skal kjøres med Volvo-motor i Sverige, VW-motor i Tyskland og Fiat-motor i Italia. Bilen er også godt egnet for motorsykkelmotorer og det finnes interessenter som ønsker å gjøre forsøk med hydrogen- eller EL-drift. Kortsiktig er imidlertid målet å få de 50 bilene som allerede finnes ut på banene i 2013.

Website by Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram