At Formula Basic er rett formel for junior er det mange som har forstått. Dessverre har de to siste sesongene ikke svart til forventningene.  Etter at SSK gjorde klassen offisiell i Sverige har interessen øket merkbart og vi har nå flere nye førere på gang. En to siders artikkel i Bilsport (se vedlegg) har medført ytterligere interesse og nå må vi alle stå på i vinter slik at vi får startfeltene opp til 2008-års nivå med opp til 25 biler til start i 2012. Først må vi allikevel bli ferdig med 2011 og siste offisielle arrangement er mekanikerhelgen  på Kinnekulle 15. – 16. oktober http://www8.idrottonline.se/StockholmsSportvagnsklubb-Bilsport/Nyheter/NyheterfranSSK/Mekracet/

Mvh

Bård

Website by Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram